Bilangan Ayat Al-Quran
08:41 | Author: ::. Wan Yaakub Wan Abdullah .::
Salam,

Biasanya kita mendengar daripada guru-guru kita, bahawasanya jumlah ayat Quran adalah 6666 ayat...Saya tak pastilah samada benar atau tidak, sepanjang saya belajar "Ilmu Fawasil" {Ilmu Tentang Bilangan Ayat al-Quran} tidak pernah menjumpai lagi kenyataan yang menyatakan bilangan al-Quran 6666... Cuba kita lihat mushaf al-Quran dari Surah al-Fatihah hingga surah Al-Nnas, jumlah ayat Quran adalah 6236..Bilangan ini mengikut riwayat Ulamak Kufah(Iraq Sekarang).

Disini akan di jelaskan mengenai jumlah sebenar bilangan ayat al-Quran mengikut sanad-sanad Imam yang sahih, sanad ini sampai hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

Imam

Nama Imam
Jumlah (ayat)
Al Madani Al Awal
Imam Nafi’
6217
6214

Al Madani Al Thani

Ismail Bin Jaafar
6214
Al Makki
Al Imam Al Dani
6210
Al Syami
Al Dimasyqi
Yahya al Zimari
6227
Sadaqah—al Zimari
6226
Al Himsi
6232
Al Kufi
Hamzah dan Sufyan
6236(masyhur)

Ahli Kufah—Ahli Madinah—Nafi’

6217
Al Basri
‘Ato’ bin al Yasar dan ‘Asim al Jahdari

6204

Kenapa berlaku perbezaan bilangan ayat antara imam-imam diatas?
Panjang perbahasanya... yang penting semua riwayat diatas sampai sanadnya hingga Rasulullah allallahu alaihi wasallam.

Jika anda, terjumpa dalil yang menyatakan bilangan ayat al-Quran adalah 6666, silakan komen dalam blog saya ini. moga-moga ilmu kita bercambah.

rujukan : Al-Quran, Matan Nazimah al-Zuhri oleh Imam Syatibi,
di syarah oleh Syeikh Abdul Fatah al Qadhi dalam kitab Bsyir al-Busyra.
Abu Yusuf
|
This entry was posted on 08:41 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments: